Προγραμματιστική Εργασία (project)

Η προγραμματιστική άσκηση για το μάθημα είναι υποχρεωτική και αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και ρύθμιση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (κατασκευή βάσης δεδομένων, διαπροσωπεία, ρύθμιση λειτουργίας). Ο στόχος του μαθήματος είναι να ξεκινήσετε από απλές προδιαγραφές και να καταλήξετε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Η προγραμματιστική εργασία θα εκπονηθεί σε ομάδες έως 3 ατόμων και θα εξετάζεται προφορικά. Εν καιρώ πανδημίας: ναι, επιτρέπεται και ατομικά.

Η εργαστηριακή άσκηση προσφέρει 3 μονάδες στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Φυσικά, πρέπει να πιάσετε τουλάχιστον τη βάση στην εργασία, όπως και στο διαγώνισμα. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών εργασιών, η επίδοση επιβραβεύεται με bonus μίας μονάδας στον τελικό βαθμό.

Η εργασία θα αποτελείται από διαφορετικά τμήματα, που θα σας δίνονται σταδιακά και θα πρέπει να παραδίδετε. Είναι βασικό να ξέρετε ότι αν η εργασία δεν ολοκληρωθεί πλήρως (σε επίπεδο διαπροσωπείας και ρυθμισμένου φυσικού σχήματος), η εργασία χάνεται και κατά συνέπεια και το μάθημα.

Χρήσιμα Linx

Πολλές ευχαριστίες, διαχρονικά, στους κ. Γ. Αδαμόπουλο, Γ. Κουβάρα, Α. Λάσκαρη, Α. Μανιάτη, Π. Ξηρό, Ε. Σταματογιαννάκη, Α. Καρακασίδη, Π. Μανούση, Α. Παππά, Λ. Μπουτσικάρη για την βοήθεια...

Tutorials και Παραδείγματα

MySQL and related tools

D3.js

JavaFx

Γεννήτορες Δεδομένων

Άλλα linx