Βιβλιογραφία

On-line free database books, offered by the DBLP -- ACM SIGMOD Anthology

Abiteboul/Hull/Vianu
Bernstein/Hadzilacos/Goodman
Maier
Gray
Snodgrass
Stonebraker
Chomicki/Saake

 

Σχετιζόμενα links

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το DBLP site του M. Ley, που αφορά Βάσεις Δεδομένων και Λογικό Προγραμματισμό!!! Εν γένει, σχεδόν ΟΛΗ η βιβλιογραφία του χώρου των Βάσεων Δεδομένων βρίσκεται καταγεγραμμένη εκεί...

Search: Various DB search sites

DBLP  Mirrors: ACM SIGMOD - VLDB Endowment - SunSITE Central Europe
ACM: Digital Library