Χρονοπρογραμματισμός του μαθήματος (για το 2022)

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

PROJECT

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

21/02-25/02
21 Φεβρ.
Εισαγωγή !!:Εκφώνηση εργασίας  
28/02-04/03 Αρχιτεκτονική ΣΔΒΔ    
07/03-11/03
Καθ.ΔΕ
Οff ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ    
14/03-18/03 Διαχείριση Συναλλαγών   !!: Εκφώνηση 1ης άσκησης
21/03-25/03
 25 Μαρτίου
Διαχείριση Συναλλαγών D: Φάση Ι  
28/03-01/04 Έλεγχος Ταυτοχρονισμού    
04/04-08/04 Έλεγχος Ταυτοχρονισμού   !!: Εκφώνηση 2ης άσκησης
11/04-15/04 Ανάνηψη D: Φάση ΙI D: Παράδοση 1ης άσκησης
  ΠΑΣΧΑ
     
02/05-06/05
Πρωτομαγιά
Επεξεργασία Ερωτήσεων   !!: Εκφώνηση 3ης άσκησης
10η 09/05-13/05 Επεξεργασία Ερωτήσεων   D: Παράδοση 2ης άσκησης
11η 16/05-20/05 Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων    
12η 23/05-27/05 Αποθήκες Δεδομένων D: Φάση ΙΙI
D:Υποβολή Παραδοτέων
D: Παράδοση 3ης άσκησης
13η 03/05-03/06 Ανακεφαλαίωση    
  Εξεταστική      

Το σύμβολο D συμβολίζει "Προθεσμία". Το σύμβολο !! συμβολίζει "Ανακοίνωση".

 


Τελευταία ενημέρωση: 2019/02/01