Ύλη

Η λίστα συγγραμμάτων, όπως έχει δηλωθεί και στο σύστημα Εύδοξος (πατήστε εδώ για το τρέχον ακ. έτος) είναι η εξής:

 • [Elmasri&Navathe] Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Συγγραφείς: Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662846, Έκδοση: 7η Έκδοση Αναθεωρημένη/2016, ISBN: 978-960-531-343-2, Διαθέτης (Εκδότης): ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • [CowBook] Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, Συγγραφείς: Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22694245, Έκδοση: 3η Έκδοση/2012, ISBN: 978-960-418-411-8, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • [SiKS] Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Συγγραφείς: Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102070677, Έκδοση: 7η έκδ./2021, ISBN: 978-960-512-743-5, Διαθέτης (Εκδότης): Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ


Η παρακάτω ανάλυση ύλης είναι υπερσύνολο της διδαχθείσας ύλης.

Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνεται οτιδήποτε έχει διδαχθεί στο μάθημα!

[2020-09-07] Για το Elmasri&Navathe: η 7η έκδοση, που θα είναι διαθέσιμη στους φοιτητές από το ακ. έτος 2020-2021, δεν έχει έρθει στα χέρια μου ακόμα. Η ύλη αφορά την 6η έκδοση (του 2012). Μόλις έχω στα χέρια μου ένα αντίγραφο του βιβλίου, θα ενημερώσω τη σελίδα.

Αν μεταφράσουμε την ύλη των διαλέξεων σε κεφάλαια βιβλίων, τότε προκύπτει η εξής λίστα:

1. Αρχιτεκτονική ΣΔΒΔ

 • [Elmasri&Navathe]: κεφ. 2
 • [CowBook]: κεφ. 8 ως και 11
 • [SiKS]:κεφ. 13 (βοηθητικά: 12)

2.Επεξεργασία Ερωτήσεων

 • [Elmasri&Navathe]:κεφ. 19
 • [CowBook]: κεφ. 13, 14
 • [SiKS]:κεφ. 15 (βοηθητικά: 14)

3. Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων

 • [Elmasri&Navathe]: κεφ. 19
 • [CowBook]: κεφ. 15
 • [SiKS]: κεφ. 16

4. Διαχείριση Συναλλαγών

 • [Elmasri&Navathe]:κεφ. 21
 • [CowBook]: κεφ. 16
 • [SiKS]: κεφ. 17

5. Έλεγχος Ταυτοχρονισμού

 • [Elmasri&Navathe]:κεφ. 12. Εκτός ύλης (εκτός και αν διδαχθούν) οι ενότητες: 22.2, 22.3, 22.4
 • [CowBook]: κεφ. 17. Εκτός ύλης (εκτός και αν διδαχθούν) οι ενότητες: 17.6
 • [SiKS]: κεφ. 18

6.Ανάνηψη

 • [Elmasri&Navathe]:κεφ. 23
 • [CowBook]: κεφ. 18
 • [SiKS]: κεφ. 19

7. Φυσική Σχεδίαση και Ρύθμιση Βάσεων Δεδομένων

 • [Elmasri&Navathe]:κεφ. 20
 • [CowBook]: κεφ. 20 (βοηθητικά κεφ. 19)
 • [SiKS]:κεφ. 24 (βοηθητικά: 7)

8. Ασφάλεια

 • [Elmasri&Navathe]:κεφ. 24
 • [CowBook]: κεφ. 21
 • [SiKS]: κεφ. 4, η ενότητα 4.7

9. Αποθήκες Δεδομένων

 • [Elmasri&Navathe]:κεφ. 29
 • [CowBook]: κεφ. 25
 • [SiKS]: κεφ. 11

Ανάπτυξη Εφαρμογών γύρω από Βάσεις Δεδομένων

 • [Elmasri&Navathe]:κεφ. 13,14,26
 • [CowBook]: κεφ. 6
 • [SiKS]: κεφ. 9 και 25