(Λ-05) Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων (υπό συνεχή αναθεώρηση)

Εβδομάδα
Αντικείμενο
Σημειώσεις
Σχόλια
1η(24/2/2021)
Αντικείμενο και διεξαγωγή του μαθήματος
 
2η(3/3/2021)
Η εξέλιξη των Κινητών και Ασύρματων Δικτύων
Κινητά κατά περίπτωση Δίκτυα
 
3η(10/3/2021)
4η(17/3/2021)
5η(24/3/2021)
6η(31/3/2021)
7η(7/4/2021)
8η(15/4/2021)
9η(22/4/2021)
Διακοπές Πάσχα
10η(12/5/2021)
11η(19/5/2021)
12η(26/5/2021)
13η(2/6/2021)