(Λ-05) Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιστοσελίδα αυτή αφορά το μάθημα "Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα" του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Tμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ιστοσελίδες σκοπό έχουν να προσφέρουν στους φοιτητές του τμήματος, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος αλλά και το ερευνητικό αντικείμενο των κινητών και ασύρματων δικτύων.

Ώρες διδασκαλίας

Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 15:00-18:00 εξ αποστάσεως στην εικονική αίθουσα Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα (Λ5) στο MS Teams.

Επικοινωνία

Για απορίες σχετικά με το μάθημα οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται μέσω email στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Διδάσκοντες: Χρήστος Λιάσκος Ευάγγελος Παπαπέτρου
e-mail: cliaskos at cs dot uoi dot gr epap at cs dot uoi dot gr
URL: http://www.cse.uoi.gr/~cliaskos/ www.cse.uoi.gr/~epap/
URL μαθήματος: www.cse.uoi.gr/~epap/L05


Ανακοινώσεις


23/2/2020