(Λ-05) Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν ατομικά ή από ομάδες των δύο ατόμων. Κάθε παρουσίαση θα αφορά ένα ερευνητικό ζήτημα που ανήκει στις ενότητες που έχουν καλυφθεί στα πλαίσια του μαθήματος.

 

Θέματα και ανάθεση παρουσιάσεων

Στο σημείο αυτό θα ανακοινωθούν οι αναθέσεις των παρουσιάσεων.

 

Τα ερευνητικά άρθρα που θα δοθούν πρέπει να θεωρηθούν ως σημεία εκκίνησης για το θέμα της παρουσίασης. Για το λόγο αυτό, για να κάνετε μια πλήρη παρουσίαση θα πρέπει πιθανόν να αντλήσετε επιπλέον πληροφορίες (π.χ. άλλα συναφή επιστημονικά άρθρα).

 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα διαλέξεων.

 

Οδηγίες για μια καλή παρουσίαση

Για να κάνετε μια καλή παρουσίαση μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες από τον Simon Peyton, ενώ για μια καλή παρουσίαση αυτές του Mihai Budiu. Επίσης ο David A. Patterson δίνει συμβουλές για το τί πρέπει να αποφύγετε.Projects

Κάθε φοιτητής (ή ομάδα) θα αναλάβει την εκπόνηση ενός προγραμματιστικού project σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Το project θα γίνει με χρήση ενός από τα εργαλέια ns-2, ns3, Adyton ή GNS3.

 

Θέματα και ανάθεση εργασιών

Στο σημείο αυτό θα ανακοινωθούν οι προγραμματιστικές εργασίες καθώς και η ανάθεσή τους.

 

Οδηγίες για τον ns-2

Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό για τον ns-2, o οποίος συνοδεύεται και από τρία βοηθητικά αρχεία. Ο οδηγός αυτός περιγράφει πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ns για να εκτελέσετε μια προσομοίωση (μαζί με το αρχείο wireless-opt.tcl) αλλά και πως μπορείτε να εισάγεται στον ns ένα καινούργιο πρωτόκολλο δρομολόγησης (routing agent). Για το τελευταίο αυτό κομμάτι παρέχονται τα αρχεία simple.cc και simple.h . Τα αρχεία αυτά υλοποιούν έναν απλό routing agent και παρέχονται ως παράδειγμα. Ωστόσο αυτός ο απλός routing agent μπορεί να αποτελέσει και τη βάση του project σας. Περισσότερες πληροφορίες για τον ns-2 μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Οδηγίες για τον Adyton

Ο Adyton είναι ένας προσομοιωτής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προσομοίωση δικτύων DTNs. Είναι υλοποιημένος σε C++. Μπορείτε να τον βρείτε στο gitHub. Εκεί μπορείτε να βρείτε ένα αναλυτικό Wiki με οδηγίες για το πως να χρησιμοποιήσετε τον προσομοιωτή αλλά και για το πως να ενσωματώσετε ένα δικό σας πρωτόκολλο.