Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στις ιστοσελίδες του προπτυχιακού μαθήματος "[ΜΥΥ301] Ανάπτυξη Λογισμικού" του τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ιστοσελίδες απευθύνονται στους σπουδαστές του μαθήματος αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν και γενικότερη πληροφόρηση γύρω από το αντικείμενο της ανάπτυξης του λογισμικού.

MS Teams

Ο κωδικός του μαθήματος στο MS Teams είναι 5dgz1z1. Αν χρειαστεί να κάνουμε διαλέξεις, θα χρησιμοποιήσουμε το κανάλι General, ενώ για επικοινωνία με τους βοηθούς του μαθήματος, υπάρχει το κανάλι Office Hours.

Βίντεο Διαλέξεων

Μπορείτε να δείτε κάποια uploaded videos στο Panos Vassiliadis YouTube channel στην playlist ΜΥY301 Software Development.

Covid-related


Αν δεν νιώθετε καλά: οδηγίες


Για να γίνετε δεκτοί στην αίθουσα πρέπει να έχετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
 • Μάσκα
 • Ένα από: πάσο, ταυτότητα ή διαβατήριο (που να πιστοποιεί ότι είστε εσείς)
 • ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ πιστοποιητικό που να λέει ότι είστε εντάξει με τις προϋποθέσεις για τον Covid (όχι, δεν αρκεί στο τηλέφωνό σας, πρέπει εκτυπωμένο)

Τα παραπάνω είναι ανελαστικά και υποχρεωτικά με βάση τον κανονισμό λειτουργίας.


[2021/10/01] Σύμφωνα με όσα ξέρουμε σήμερα, ο κανονισμός επιτρέπει τη συμμετοχή "μόνο σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
 • β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
 • γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών και μικρότερο των 180 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
 • δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται 2 φορές εβδομαδιαίως έως 48 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία."

Νέα

 • [2021/10/25] Μικρή ενημέρωση για το interface FilteringEngineInterface και συγκεκριμένα στην μέθοδο int setupFilterEngine() -- Η τιμή επιστροφής ορίζεται ως εξής:
  @return 0 if the filtering engine is set up correctly, -1 otherwise
 • [2021/10/22] Στην επόμενη διάλεξη, ΔΕ 25/10, θα συζητήσουμε κάποια παραδείγματα. Την ΤΕΤ 27/10 ΔΕΝ θα έχουμε εργαστήριο.
 • [2021/10/12] Αύριο, στο εργαστήριο θα δούμε το Eclipse και θα συζητήσουμε κάποια παραδείγματα.
 • [2021/10/12] Στη σελίδα "Χρήσιμα -> Διεξαγωγή" έχει ώρες και διαδικασία επικοινωνίας με τους βοηθούς. Οι βοηθοί εκείνες τις ώρες θα είναι διαθέσιμοι για ερωτήσεις και βοήθεια για το project. Παρακλήσεις:
  • Σεβαστείτε το χρόνο όλων: the office hours are to be used, not abused.
  • Οι ώρες αυτές είναι για να τις αξιοποιείτε, και είστε ευπρόσδεκτοι και σας ενθαρύνω να το κάνετε....
  • ... αλλά μόνο αυτές: οι βοηθοί είναι κι αυτοί φοιτητές και έχουν και αυτοί υποχρεώσεις. Επίσης, δεν είναι κολλητοί ή υπηρέτες σας, αλλά σύμβουλοι στην προσπάθειά σας.
  • Use the course email, too (δεν είναι μόνο για γέρους το email, η offline επικοινωνία είναι εξαιρετικά βολική). Θυμηθείτε από την αρχική διάλεξη πώς συντάσσουμε τα emails.

 • [2021/10/02] Ανακοινώθηκε το project (δείτε τη σελίδα "Εργασίες" για την εκφώνηση και τον κώδικα που σας δίνεται).

 • [2021/10/01] Παρακαλώ δείτε πιο πάνω τις απαιτήσεις για να μπορείτε να γίνετε δεκτοί στην διάλεξη.
 • [2021/10/01] Εναρκτήρια διάλεξη: Δευτέρα, 04-10-2021, στις 09.00, στην αίθουσα Ι5 του Τμήματος. Για το εργαστήριο του μαθήματος: έχει κρατηθεί η χρονοθυρίδα για κάθε Τετάρτη πρωί 09-11. Το εργαστήριο έχει μορφή hands-on practice σε ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση και θα γίνεται επίσης στην αίθουσα Ι5. Θα ανακοινώσω εν ευθέτω χρόνω πότε ξεκινάμε (αφού θα έχει ξεκινήσει κάπως η θεωρία). Επίσης σας χρωστάω ανακοίνωση για βοηθούς και ώρες γραφείου -- μόλις γίνει η ανάθεση θα ενημερώσω το site.
 • Καλώς ήρθατε στις σελίδες του μαθήματος. Δείτε τα σχετικά links για περισσότερες πληροφορίες.