Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

MYY502 - Προγραμματισμός Συστημάτων / Systems Programming

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2021 / LAB SCHEDULE 2021Εργαστήριο
(Lab #)
Εκφώνηση / αρχεία
(Handouts)
Ενδεικτικές λύσεις
(Sample solutions)
1o (19/10/2021) Εκφώνηση lab1-1.c, lab1-2.c, lab1-3.c, lab1-4.c, lab1-5a.c lab1-5a.c
2o (26/10/2021) - Εκφώνηση
- Μηνύματα gcc (PDF)
- gcctest.c
lab2-1.c, lab2-2.c, lab2-3.c, lab2-4.c, lab2-5.c, lab2-6.c
3o (02/11/2021) - Εκφώνηση
- GDB Debugger (PDF)
- prog.c
lab3-1.c, lab3-2.c, lab3-3.c, lab3-4.c, lab3-5.c, lab3-6.c
4o (09/11/2021) - Εκφώνηση
- lab4-2-fill.c
lab4-1.c, lab4-2.c, lab4-3.c, lab4-4.c, lab4-5.c
5o (16/11/2021) ΠΡΟΟΔΟΣ 1
6o (23/11/2021) - Εκφώνηση
- data.txt
- skel1.c, skel2.c
lab6-1.c, lab6-2.c, lab6-3.c, lab6-4.c, lab6-5.c,
7o (30/11/2021) - Εκφώνηση
- Sample AVI Video
8o (07/12/2021)
9o (14/12/2021) ΠΡΟΟΔΟΣ 2*
10o (21/12/2021) Προγραμματίζεται Εργαστήριο Αναπλήρωσης
Παρουσία απαιτείται μόνο για όσους είχαν κάνει κάποια απουσία στα προηγούμενα.
11o (11/01/2022)

* Οι ημερομηνίες των Προόδων 1 και 2 είναι πάντα με την επιφύλαξη απρόοπτων γεγονότων.

Ιστοσελίδα μαθήματος / Course webpage