Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

MYY502 - Προγραμματισμός Συστημάτων / Systems Programming

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2020 / LAB SCHEDULE 2020Εργαστήριο
(Lab #)
Εκφώνηση / αρχεία
(Handouts)
Ενδεικτικές λύσεις
(Sample solutions)
1o (20/10/2020) - Εκφώνηση
- Οδηγίες για πρόσβαση σε περιβάλλον Linux (PDF)
lab1-1.c, lab1-2.c, lab1-3.c, lab1-4.c, lab1-5.c
2o (27/10/2020) - Εκφώνηση
- Μηνύματα gcc (PDF)
- gcctest.c
lab2-1.c, lab2-2.c, lab2-3.c, lab2-4.c, lab2-5.c, lab2-6.c
3o (03/11/2020) - Εκφώνηση
- GDB Debugger (PDF)
- seg_fault.c
lab3-1.c, lab3-2.c, lab3-3.c, lab3-4.c, lab3-5.c, lab3-6.c
4o (10/11/2020) - Εκφώνηση
- lab4-2-fill.c
lab4-1.c, lab4-2.c, lab4-3.c, lab4-4.c, lab4-5.c
5o (24/11/2020) ΠΡΟΟΔΟΣ 1
6o (25/11/2020) - Εκφώνηση
- data.txt
- skel1.c, skel2.c
lab6-1.c, lab6-2.c, lab6-3.c, lab6-4.c, lab6-5.c
7o (01/12/2020) - Εκφώνηση
- Sample AVI
lab7-1.c, lab7-2.c, lab7-3.c, lab7-4.c, lab7-5.c
8o (08/12/2020) Εκφώνηση lab8-1.c, lab8-2.c, lab8-3.c, lab8-4.c, lab8-5.c
9o (15/12/2020) ΠΡΟΟΔΟΣ 2
10o (22/12/2020) Εκφώνηση
Εργαστήριο Αναπλήρωσης
Παρουσία απαιτείται μόνο για όσους είχαν κάνει κάποια απουσία στα προηγούμενα.

Ιστοσελίδα μαθήματος / Course webpage