Προγραμματισμός σε  Fortran 77. Ι. Η. Λαγαρής     Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων.