Θέλουμε να υπολογίσουμε την συνολική αξία ορισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, δεδομένου του αριθμού των μετοχών και της αξίας κάθε μετοχής. Η διαδικασία του υπολογισμού είναι απλή και δίδεται από την σχέση:
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ = (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ) x (ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ)

    Στο  σειριακό αρχείο STOCKS συσσωρεύονται οι τιμές των μετοχών όπως διαμορφώνονται καθημερινά στο χρηματιστήριο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 9 αμοιβαία κεφάλαια, οπότε κάθε σειρά στο αρχείο αποτελείται από 9 αριθμούς που αντιστοιχούν στην αξία των μετοχών των κεφαλαίων αυτών. Καθημερινά προσθέτουμε μια τέτοια γραμμή στο αρχείο αυτό μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και την ανακοίνωση των τελικών τιμών της ημέρας.  Oι αριθμοί των μετοχών κάθε κεφαλαίου βρίσκονται στο σειριακό αρχείο SHARES.

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα (Fortran) που θα υπολογίζει:

A) Tην συνολική αξία του κάθε κεφαλαίου για κάθε σειρά τιμών που
     βρίσκονται στο παραπάνω αρχείο "αξιών".  (STOCKS)
B) Tην συνολική αξία του χαρτοφυλακίου.
     (Δηλαδή το άθροισμα όλων των συνολικών αξιών της κάθε σειράς).