Βαθμοί Προόδου Fortran

Παρατίθενται μόνον οι βαθμοί που είναι βοηθητικοί (>=5) 
ΑΦΜ Επώνυμο Ονομα Βαθμός
       
215 Κύργιος Νίκος 6 (έξη)
219 Βαλασούλης Κώστας 8 (οκτώ)
225 Καλλώνης Σπυρίδων 9 (εννιά)
232 Κίναλης Αθανάσιος 9 (εννιά)
255 Ράπτης Νικόλαος 7 (επτά)