Κάθε Τετάρτη, 14:00--16:00
Κάθε Πέμπτη, 15:00-17:00