«Πιθανότητες και Στατιστική»  - Probabilities & Statistics (ΜΥΥ304)

Προπτυχιακό Μάθημα – Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ,

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Δ. Μπλέκας,

email: kblekas[at]cse.uoi.gr    tel: 265100 8816


 

Ώρες διδασκαλίας

 

Θεωρία (Αμφιθέατρο 1)

Τρίτη 09.00-11.00 ,  Πέμπτη 09.00-11.00

 

Φροντιστήριο (Αμφιθέατρο 1)

                 Πέμπτη 11.00-12.00

 

Σελίδα του μαθήματος στο e-course: https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=575

 

passwd: myy304@2021

 

Ύλη του μαθήματος

Εισαγωγή

 

Τυχαίες μεταβλητές

 

Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές

 

Μεγάλοι αριθμοί

 

Στατιστική