ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20-9-2017 (Ψηφιακή Σχεδίαση Ι - Εξέταση Εργαστηρίου)

Συνολικά αποτελέσματα εργαστηρίου 2016 -2017

5-9-2017 (Ψηφιακή Σχεδίαση Ι - Εξέταση Εργαστηρίου)

Η εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης Ι θα γίνει την Δευτέρα 18/9 στις 12:00. Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του εργαστηρίου. Το εργαστήριο θα παραμείνει ανοικτό για όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν ασκήσεις την εβδομάδα 11/9-15/9 καθημερινά από 12:00-14:00.

29-1-2017 (Ψηφιακή Σχεδίαση Ι/II - Αποτελέσματα Εξετάσεων)

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορείτε να τα αναζητήσετε στον διαδικτυακό τόπο των μαθημάτων στο ecourse

22-9-2016 (Ψηφιακή Σχεδίαση Ι - Αποτελέσματα Εξετάσεων)

Τα αποτελέσματα της εξέτασης Ψηφιακής Σχεδίασης Ι Σεπτεμβρίου μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ: PLY209, MYY305. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να προσέλθουν την Τρίτη 27/9/16 στις 14:00-15:00

 

27-7-2016 (Εξέταση εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης Ι - Σεπτέμβριος 2016)

Η εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης Ι θα γίνει την Τρίτη 6 / 9 / 2016 στις 12:00 στον χώρο του εργαστηρίου. Όσοι φοιτητές δεν έχουν περάσει το εργαστήριο, αλλά σκοπεύουν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία μπορούν κατ' εξαίρεση να συμμετάσχουν στην γραπτή εξέταση την Δευτέρα 5/9/2016, αλλά το γραπτό τους θα διορθωθεί μόνο εαν επιτύχουν στην εξέταση του εργαστηρίου. Το εργαστήριο θα παραμείνει ανοικτό τις ακόλουθες ώρες για τους φοιτητές:

Πέμπτη 1/9 11:00-15:00

Παρασκευή 2/9 11:00-15:00

Δευτέρα 5/9 12:00-16:00

 

16-5-2016 (Ψηφιακή Σχεδίαση Ι - Αποτελέσματα Εξετάσεων)

Τα αποτελέσματα της εξέτασης Ψηφιακής Σχεδίασης Ι για τους επι-πτυχίο φοιτητές μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ

26-6-2016 (Αποτελέσματα Εξετάσεων)

Ανακοινώθηκαν στο ecourse οι βαθμοί των μαθημάτων Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ και Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων, καθώς και οι ώρες προσέλευσης για τα γραπτά.

 

16-5-2016 (Ψηφιακή Σχεδίαση Ι)

Την Πέμπτη 19/5/2016 12:00-14:00 καθώς και την Πέμπτη 26/5/2016 12:00-14:00 το εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης θα παραμείνει ανοικτό για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για την εξέταση.

7-5-2016 (Ψηφιακή Σχεδίαση Ι)

Την Δευτέρα 30/5 12:00-15:00 θα γίνει έκτακτη εξέταση εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης Ι για όσους φοιτητές χρωστούν ακόμη το εργαστήριο.

 

25-2-2016 (Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ)

1. Το μάθημα Ψηφιακής Σχεδίασης ΙΙ στις 26/2 θα ξεκινήσει στις 12:00 και θα ολοκληρωθεί στις 15:00

2. Στον ιστότοπο e-course.uoi.gr έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος για το μάθημα ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ. Όσοι φοιτητές επιλέξουν το μάθημα θα πρέπει να παρακολουθούν την αντίστοιχη ιστοσελίδα του μαθήματος στο ecourse όπου θα βγαίνουν πλέον όλες οι ανακοινώσεις.

3. Όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο της Ψηφιακής Σχεδίασης ΙΙ θα πρέπει να δηλώσουν το όνομα τους στην σελίδα του μαθήματος στο ecourse

 

19-2-2016

Οι εγγραφές για το εργαστήριο των Βασικών Αρχών Κυκλωμάτων ξεκινούν την Παρασκευή 19/2 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 23/2. Το εργαστήριο ξεκινάει την Τετάρτη 24/2. Οι δηλώσεις γίνονται εδώ

10-2-2016

Αποτελέσματα εξέτασης Ψηφιακής Σχεδίασης ΙI (Ιανουάριος 2016). Όποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του μπορεί να προσέλθει στο γραφείο του διδάσκοντα την Πέμπτη 11/2 στις 13:00.

Πρόγραμμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Μηχανικών

30-1-2016

Αποτελέσματα εξέτασης Ψηφιακής Σχεδίασης Ι (Ιανουάριος 2016):

Πρόγραμμα Πληροφορικής

Πρόγραμμα Μηχανικών

 

22-12-2015

Η εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης θα γίνει με το ακόλουθο πρόγραμμα. Όσοι παλαιοί φοιτητές δεν είναι στις λίστες θα πρέπει να δηλώσουν το όνομα τους στην λίστα που έχει αναρτηθεί στην είσοδο του εργαστηρίου.

Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηρίου

 

13-12-2015

 Ανακοίνωση Επαναληπτικού Εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης

 

30-9-2015

Το εργαστήριο του μαθήματος Ψηφιακή Σχεδίαση Ι Θα γίνεται στο εργαστήριο Β.24 τις παρακάτω ώρες:


1. Τμήμα Α: Δευτέρα 17:00-19:00
2. Τμήμα Β: Δευτέρα 19:00-21:00
3. Τμήμα Γ: Πέμπτη 11:00-13:00
4. Τμήμα Δ: Πέμπτη 13:00-15:00

Παρακαλείστε να δηλώσετε ομάδες δύο ατόμων στις λίστες που έχουν αναρτηθεί έξω από το εργαστήριο (Β.24) μέχρι και την Παρασκευή 9/10. Η πρώτη εργαστηριακή άσκηση θα γίνει την εβδομάδα 19/10-23/10. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Μαζί με τις ασκήσεις ο κάθε φοιτητής πρέπει να φέρει μαζί του και το φυλλάδιο εργαστηρίου Βασικών Αρχών Κυκλωμάτων.

Όσοι παλαιοί φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις ασκήσεις αλλά δεν έχουν περάσει την εξέταση εργαστηρίου μπορούν αν θέλουν να προσέρχονται με δική τους πρωτοβουλία στο εργαστήριο κάθε Τετάρτη 11:00-14:00 για όσο διάστημα διαρκούν τα εργαστήρια.

Όσοι παλαιοί φοιτητές χρωστούν και τις εργαστηριακές ασκήσεις εκτός από την εξέταση πρέπει να δηλώσουν το όνομα τους μαζί με τους 2ετής φοιτητές στα τμήματα Α, Β, Γ, Δ

 

 

 

 

 

 


   Επιστροφή στην αρχική σελίδα