Δίκτυα Υπολογιστών I (MYY-703)

Εισαγωγή

 
Η ιστοσελίδα αυτή αφορά το μάθημα "ΜΥΥ703 Δίκτυα Υπολογιστών Ι" του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος αλλά και τα δίκτυα υπολογιστών γενικότερα.
Σκοπός του Μαθήματος - Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα - Μέθοδος Διδασκαλίας
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις τεχνολογίες δικτύωσης υπολογιστών και να τους προσφέρει θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το μάθημα εισάγει τους κανόνες σχεδίασης και αρχιτεκτονικής των σύγχρονων δικτύων υπολογιστών και εξηγεί τις βασικές αρχές δικτύωσης που βρίσκονται πίσω από τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Παράλληλα, το μάθημα αναλύει γνωστά πρωτόκολλα δικτύωσης, που εκτείνονται από τα τοπικά δίκτυα μέχρι το Διαδίκτυο, με στόχο: α) να εξηγήσει την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών αρχών δικτύωσης στην υλοποίηση ενός δικτύου, και β) να προσφέρει πρακτικές γνώσεις για τις πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες δικτύωσης.
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:
  • κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές δικτύωσης που διέπουν τους σημαντικότερους τύπους δικτύων και να διακρίνουν τους τύπους αυτούς
  • κατανοούν τις σχεδιαστικές αρχές των δικτύων και των διαδικτύων
  • περιγράψουν τις απαραίτητες λειτουργίες ενός δικτύου ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες
  • υπολογίζουν τις κατάλληλες παραμέτρους λειτουργίας ενός δικτύου
  • γνωρίζουν και να μπορούν να εξηγήσουν τη λειτουργία των πλέον γνωστών πρωτοκόλλων δικτύωσης
  • αντιλαμβάνονται τις νέες τάσεις στην εξέλιξη των δικτύων υπολογιστών
Η μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει:
  • Διαλέξεις και επίλυση ασκήσεων
  • Εργαστηριακές ασκήσεις, μέσα από τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν την λειτουργία γνωστών δικτυακών πρωτοκόλλων
Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 16:00-18:00 και Πέμπτη 14:00-16:00 στην αίθουσα Ι5. Τα εργαστήρια του μαθήματος θα γίνονται κάθε Πέμπτη 09:00-11:00 και 11:00-13:00 στις αίθουσες ΠΕΠ Ι, ΠΕΠ ΙΙ και ΠΕΤΗΔ.
Ανακοινώσεις

Επικοινωνία με το διδάσκοντα
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο διδάσκοντα στο γραφείο Α26 για απορίες σχετικά με το μάθημα κάθε Τετάρτη 15:00-16:00. και Πέμπτη 13:00-14:00. Η επικοινωνία εκτός των παραπάνω ωρών είναι επίσης εφικτή αλλά υπόκειται στη διαθεσιμότητα του διδάσκοντα.
H επικοινωνία μέσω email είναι εφικτή αλλά, για λόγους φόρτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επείγοντα θέματα ή θέματα για τα οποία οι άλλες μορφές επικοινωνίας δεν είναι εφικτές. Σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει απάντηση σε email προερχόμενα από λογαριασμούς εκτός αυτών που το τμήμα διαθέτει στους φοιτητές και φυσικά σε ανυπόγραφα email.
Ευάγγελος Παπαπέτρου
Γραφείο Α26
+30 2651 0 08878
epap cse uoi gr
http://www.cse.uoi.gr/~epap