ΕΑΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 1999 / SPRING TERM 1999

E06 - Παράλληλη Επεξεργασία / Parallel Processing

 • Εισαγωγικές σημειώσεις για την παράλληλη επεξεργασία, προγραμματισμό και επιδόσεις των παράλληλων αλγορίθμων υπάρχουν στο γραφείο της Κας Β. Σουλιου.
 • Τα παρακάτω πέντε κεφάλαια αφέρονται σε παράλληλα συστήματα και καλύφθηκαν ολόκληρα στην τάξη (μαζί με άλλα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις σημειώσεις). Τα αρχεία είναι σε .ps.gz μορφή. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε μερικά σημεία λείπουν οι εικόνες/σχήματα.
 • Για όσους έχουν τις σημειώσεις που δόθηκαν στα ΕΘΕΠ (Άνοιξη 1998), σημειώνεται ότι καλύφθηκαν τα παρακάτω τμήματα:
  • Κεφάλαιο 1 και Κεφάλαιο 2 ολόκληρα
  • Κεφάλαιο 3 ολόκληρο εκτός των παραγράφων 3.4, 5.2 και 5.5.
  • Από το Κεφάλαιο 4 μόνο οι παράγραφοι 1, 2 και 3, εκτός των σελίδων 67-68
  • Κεφάλαιο 5 ολόκληρο εκτός της παραγράφου 2.

E19 - Θεωρία Γραφημάτων / Graph Theory

 • Notes on Counting Spanning Trees -- in English (107K .ps.gz file)
 • Ασκήσεις #5 (42K .ps.gz file) (Προθεσμία: Τρίτη, 1η Ιουνίου, 1999)
 • Ασκήσεις #4 (44K .ps.gz file) (Προθεσμία: Πέμπτη, 13 Μαΐου, 1999)
 • Ασκήσεις #3 (42K .ps.gz file) (Προθεσμία: Πέμπτη, 29 Απριλίου, 1999)
 • Ασκήσεις #2 (36K .ps.gz file) (Προθεσμία: Πέμπτη, 1η Απριλίου, 1999)

 • Πάρτε τα επόμενα τρία αρχεία γράφων και τρέξτε το πρόγραμμά σας με αυτά. Στις απαντήσεις σας δώστε τα αποτελέσματα (ακτίνα, διάμετρος, κέντρο) γιά καθένα από αυτά:
 • Ασκήσεις #1 (40K .ps.gz file) (Προθεσμία: Πέμπτη, 18 Μαρτίου, 1999)

 • Αρχεία και προγράμματα C που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις ασκήσεις σας:
  • graphfile.c: Συναρτήσεις C για διάβασμα μίας περιγραφής γράφου από αρχείο
  • testgr.c: Απλό αρχείο C που δείχνει πως να χρησιμοποιήσετε το graphfile.c
  • g1 and g2: Αρχεία δύο απλών γράφων