ΕΑΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2007 / SPRING TERM 2007

E06 - Παράλληλη Επεξεργασία / Parallel Processing

Τριτο σετ προγραμματων

Χρονομετρήσεις και χρήση του LAM/MPI. » Προθεσμία (νέα): Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2007
» Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:
     turnin set3@cse06 <αρχεία>

Δευτερο σετ προγραμματων

Χρονομετρήσεις και χρήση της βιβλιοθήκης των POSIX Threads. » Προθεσμία: Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2007
» Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:
     turnin set2@cse06 <αρχεία>

Πρωτο σετ προγραμματων

Χρονομετρήσεις και χρήση της κοινής μνήμης του Unix (SysV shared memory IPC). » Προθεσμία: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2007
» Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:
     turnin set1@cse06 <αρχεία>

Σημειωσεις, διαφανειες, βοηθηματα

Ανακοινωση

Προκειμένου να διευκολυνθούν κάποιοι φοιτητές, το μάθημα από την επόμενη εβδομάδα (2/5/2007) θα γίνεται ως εξής:
  • Δευτέρα, 14:30 - 16:00
  • Τετάρτη, 13:30 - 15:00
Ειδικά για τη Δευτέρα 30/4/2007, το μάθημα θα γίνει 15:00 - 16:30.