ΕΑΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2006 / SPRING TERM 2006

Y12 - Topics on Parallel Architectures: Interconnection Networks

Μεταπτυχιακό μάθημα / Graduate Course

E06 - Παράλληλη Επεξεργασία / Parallel Processing

Τριτο σετ προγραμματων

Αναβάλλεται.

Δευτερο σετ προγραμματων

Χρήση των POSIX threads (pthreads) για παράλληλα προγράμματα υπολογισμού:
  • του π = 3.141592
  • του πολλαπλασιασμού πινάκων
χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της αυτοδρομολόγησης κλπ.

» Προθεσμία: Παρασκευή 22 Μαΐου 2006
» Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:
     turnin set2@cse06 <αρχεία>

Πρωτο σετ προγραμμάτων

Χρήση της κοινής μνήμης του Unix (SysV shared memory IPC) για παράλληλα προγράμματα υπολογισμού:
  • του π = 3.141592
  • του πολλαπλασιασμού πινάκων
χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της τμηματικής δρομολόγησης, και του διαχωρισμού σκακιέρας. Πρέπει να χρονομετρήσετε τα προγράμματά σας και να παραδώσετε γραπτό κείμενο με όλες τις γραφικές παραστάσεις και τις παρατηρήσεις σας. Ο κώδικας θα παραδοθεί και ηλεκτρονικά.

» Δίνονται σειριακά προγράμματα για το π = 3.141592 και τον πολλαπλασιασμό πινάκων, καθώς και δύο πίνακες 256 επί 256, A και B για δοκιμές.

» Προθεσμία: Δευτέρα, 17 Απριλίου 2006
» Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:
     turnin set1@cse06 <αρχεία>

Σημειωσεις, διαφανειες, βοηθηματα