ΕΑΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2000 / SPRING TERM 2000

Αποτελέσματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2000

E-06 - Παράλληλη Επεξεργασία / Parallel Processing

 • 2ο σετ Προγραμμάτων
  Χρήση του MPI για πολλαπλασιασμό πινάκων.
  Πειραματισμός με 2, 3, και 4 υπολογιστές.

  Παράδοση και παρουσίαση στο εργαστήριο:

  Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2000, αμέσως μετά τις εξετάσεις

  Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:

  turnin par2@cse19 <αρχεία>

 • 1ο σετ Προγραμμάτων
  Χρήση της κοινής μνήμης του Unix (SysV shared memory IPC) και των νημάτων POSIX (pthreads) για παράλληλα προγράμματα υπολογισμού:
  • του π = 3.141592
  • του πολλαπλασιασμού πινάκων
  χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της τμηματικής δρομολόγησης, διάσπασης βρόχου, διαχωρισμού σκακιέρας και αυτοδρομολόγησης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συνάρτηση semctl() έχει προβλήματα στο Solaris. Επομένως, τα προγράμματά σας που χρησιμοποιούν κοινή μνήμη, είναι προτιμότερο να τα δοκιμάζετε στα Silicon Graphics.

  Δίνονται σειριακά προγράμματα για το π = 3.141592 και τον πολλαπλασιασμό πινάκων, καθώς και δύο πίνακες 100 επί 100, A και B για δοκιμές.

  Παράδοση και παρουσίαση στο εργαστήριο:

  Δευτέρα, 22 Μαΐου 2000, ώρα 14:00

  Ηλεκτρονική παράδοση των προγραμμάτων, με το turnin:

  turnin par1@cse19 <αρχεία>

 • Οδηγίες για την χρήση του LAM / MPI
 • Τα περιεχόμενα του βιβλίου

E-19 - Θεωρία Γραφημάτων / Graph Theory

Ανεπίσημη βαθμολογία στις Ασκήσεις

Τα προγράμματά σας θα πρέπει να τα παραδίδετε εκτυπωμένα αλλά και ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το turnin (/usr/local/bin/turnin). Δείτε τις οδηγίες χρήσης του turnin. Για αυτό το μάθημα, η διεύθυνση που πρέπει να δίνετε είναι exerX@cse19 όπου Χ είναι ο αριθμός του σετ Ασκήσεων (exer1, exer2, ...).
 • 4ο σετ Ασκήσεων (Προθεσμία: Τρίτη, 23 Μαΐου 2000)

 • Δεν υπάρχει προγραμματιστική άσκηση σε αυτό το σετ.
 • 3ο σετ Ασκήσεων (Προθεσμία: Πέμπτη, 20 Απριλίου 2000)

 • Δεν υπάρχει προγραμματιστική άσκηση σε αυτό το σετ.
 • 2ο σετ Ασκήσεων (Προθεσμία: Πέμπτη, 6 Απριλίου 2000. Παράταση λόγω εκλογών, γιά όσους την χρειάζονται: Τρίτη, 11 Απριλίου)

 • Για τα προγράμματα: turnin exer2@cse19 <αρχεία>
 • 1ο σετ Ασκήσεων (Προθεσμία: Τρίτη, 21 Μαρτίου 2000)

 • Για τα προγράμματα: turnin exer1@cse19 <αρχεία>
  Αρχεία και προγράμματα C που θα χρειαστείτε:
  • graphfile.c: Κώδικας C που πρέπει να κάνετε #include στο πρόγραμμά σας προκειμένου να διαβάζετε γράφους από αρχεία.
  • testgrf.c: Μικρό πρόγραμμα που δείχνει πως να χρησιμοποιήσετε το graphfile.c
  • g1 και g2: Αρχεία δύο απλών γράφων