ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 1999 / WINTER TERM 1999

4-34 - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών / Computer Architecture

 • Ανεπίσημα αποτελέσματα εργαστηρίων (τα επίσημα έχουν αναρτηθεί στο γραφείο μου)

 • Για όσους δεν τρέχει το gramic θα πρέπει πριν το τρέξουν να δώσουν τις παρακάτω εντολές (όλα σε μία γραμμή):
  • Όσοι έχουν sh/bash:
   LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/LessTif/Motif2.0/lib:\
   	/usr/openwin/lib:$LD_LIBRARY_PATH
   export LD_LIBRARY_PATH
  • Όσοι έχουν csh/tcsh:
   setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/local/LessTif/Motif2.0/lib:\
       /usr/openwin/lib:$LD_LIBRARY_PATH
 • Η καλύτερη μέθοδος είναι να τοποθετηθούν οι παραπάνω εντολές στο .profile σας (ή στο .cshrc αν έχετε csh).

 • Ασκήσεις για το Εργαστήριο #4 (144Κ gzipped postscript). Ημερομηνία παράδοσης/εξέτασης: Μία εβδομάδα πριν τις εξετάσεις του μαθήματος.
  Για το εργαστήριο αυτό θα χρειαστείτε

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Όσοι προμηθεύτηκαν το gramic_linux θα πρέπει ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΠΑΛΙ (Βλ. παρακάτω) ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ. Αυτά που δίνονται παρακάτω, είναι οι νέες εκδόσεις των προγραμμάτων, καθώς και το mal2bin για Linux.

 • Ασκήσεις για το Εργαστήριο #3 (144Κ gzipped postscript). Ημερομηνία παράδοσης/εξέτασης: Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 1999, 09:00 - 11:00

 • Ασκήσεις για το Εργαστήριο #2 (178Κ gzipped postscript). Ημερομηνία παράδοσης/εξέτασης: Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 1999, 09:00 - 11:00

 • Το εργαστήριο της Τρίτης 16/11/1999

 • Οδηγίες για το εργαστήριο:
  • gramic είναι ο εξομοιωτής του Mic-1 (/usr/local/bin/gramic).
  • mac2hex (/usr/local/bin/mac2hex) είναι ο assembler που μεταφράζει προγράμματα γραμμένα σε γλώσσα μηχανής, σε προγράμματα έτοιμα για φόρτωμα στην κύρια μνήμη του gramic και εκτέλεση. Δείτε τις οδηγίες χρήσης του mac2hex.
  • mal2bin (/usr/local/bin/mal2bin) είναι ο μικρομεταφραστής που μεταφράζει μικροπρογράμματα γραμμένα σε γλώσσα MAL, σε 32-μπιτα μικροπρογράμματα έτοιμα για φόρτωμα στη μνήμη ελέγχου του gramic. Δείτε τις οδηγίες χρήσης του mal2bin.
  • Ένα απλό πρόγραμμα που προσθέτει τους αριθμούς 1 έως 10, παρόμοιο με αυτό που είδαμε στην τάξη. Μεταφράστε το με το mac2hex, φορτώστε το μεταφρασμένο πρόγραμμα στον gramic ("Load Macroprogram") από τη θέση μνήμης 0. Εκτελέστε το και δείτε τα αποτελέσματα στη θέση μνήμης 105.
 • Κατόπιν αιτήματός σας, διατίθενται χωρίς καμία βοήθεια για την εγκατάσταση και λειτουργία τους τα προγράμματα:
  gramic_linux (νέα έκδοση)
  mac2hex_linux (νέα έκδοση)
  mal2bin_linux
  για όσους διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή (x86) με Linux. Η χρήση των προγραμμάτων θα γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σωστής λειτουργίας. Οποιαδήποτε ζημιά γίνει στον υπολογιστή σας, ουδεμία ευθύνη φέρουν τα προγράμματα αυτά ή εγώ.
  Σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστείτε κάποια πρόσφατη έκδοση των βιβλιοθηκών lesstif και XPM.