ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2011 / FALL TERM 2011

ΠΛΥ-307 - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών / Computer Architecture

Ανακοινωσεις

 • 2/12/2011 - Βοηθοί για τα εργαστήρια:
  Οι παρακάτω μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί φοιτητές είναι υπεύθυνοι για τα εργαστήρια, με τις αντίστοιχες ώρες γραφείου.
  » Σπύρος Αγάθος, Παρασκευές 10:00-13:00
  » Ευτυχία Δάτσικα, Τετάρτες 17:00-20:00
  » Βαγγέλης Λάππας, Δευτέρες 10:00-13:00
 • Παρασκευή, 2/12/2011, 11:00-13:00: (προαιρετική παρακολούθηση)
  • Επίδειξη του προσομοιωτή που θα χρησιμοποιηθεί για τα εργαστήρια του μαθήματος, στο ΠΕΠ Ι.
  • Εγγραφές ομάδων για τα εργαστήρια & παραλαβή εκφώνησης 1ης σειράς ασκήσεων.
 • 31/10/2011 - Ώρες εργαστηρίων
  Οι ώρες που τα εργαστήρια θα είναι στη διάθεσή σας (όταν αρχίσει το εργαστήριο του μαθήματος) είναι οι εξής:
  » Πέμπτη 09:00-12:00
  » Παρασκευή 10:00-13:00
 • 24/10/2011
  Αρχίζοντας από τη Δευτέρα 31/10/2011, οι ώρες του μαθήματος διαμορφώνονται ως εξής:
  » Δευτέρα, 15:30-18:00
  » Τετάρτη, 09:00-10:15 (χωρίς διάλλειμα)

Διαφανειες παραδοσεων

Εργαστηρια

 • 2η Εργαστηριακή Άσκηση.
   Υλοποίηση προγράμματος σε IJVM και 4 νέων εντολών γλώσσας μηχανής μέσω μικροπρογραμματισμού.
  Η εκφωνηση σε μορφή PDF. Παράδοση / εξέταση στο εργαστήριο, Παρασκευή 20/1/2012, ώρες 10:00 - 13:00.
 • 1η Εργαστηριακή Άσκηση:
   Υλοποίηση 2 προγραμμάτων σε IJVM.
  Παραλαβή εκφώνησης από τους μεταπτυχιακούς βοηθούς. Παράδοση / εξέταση στο εργαστήριο, Παρασκευή 16/12/2011, ώρες 10:00 - 13:00. Για βοήθεια σας δίνεται η μέθοδος PrintNum().
 • 2/12/2011, 11:00: Παρουσίαση του προσομοιωτή του Mic1 στο εργαστήριο (προαιρετική παρακολούθηση) και παραλαβή 1ης εργαστηριακής άσκησης
 • Οδηγίες χρήσης του προσομοιωτή του Mic1
 • Το παράδειγμα που είδαμε στην τάξη, που προσθέτει τους αριθμούς από το 1 έως το 10, σε γλώσσα μηχανής IJVM: