ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2001 / FALL TERM 2001

4-34 - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών / Computer Architecture

 • Ώρες εργαστηρίων: Δευτέρα 14:00 - 16:00, Τετάρτη 12:00 - 16:00.
  Τα εργαστήρια δεν είναι επιτηρούμενα. Οι παραπάνω ώρες υπάρχουν μόνο για να έχετε διαθέσιμους υπολογιστές για να εργαστείτε στις ασκήσεις του μαθήματος.

 • Οδηγίες χρήσης του εξομοιωτή του Mic1
 • Το παράδειγμα που είδαμε στην τάξη, που προσθέτει τους αριθμούς από το 1 έως το 10, σε γλώσσα μηχανής IJVM:


E-19 - Θεωρία Γραφημάτων / Graph Theory

 • 5η Άσκηση (bonus) (Παράδοση στις τελικές εξετάσεις, 21/1/2001)
  Μπορείτε να κατεβάσετε την εκφώνηση σαν αρχείο gzipped postscript.
 • 3η Άσκηση (Προθεσμία: Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου Νοεμβρίου 2001)

 • Παράδοση με turnin exer3@cse19 <αρχεία>
 • 2η Άσκηση (Προθεσμία: Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2001)

 • Παράδοση με turnin exer2@cse19 <αρχεία>
 • 1η Άσκηση (Προθεσμία: Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2001)

 • Παράδοση με turnin exer1@cse19 <αρχεία>

  Αρχεία και προγράμματα C που θα χρειαστείτε:

  • graphfile.c: Κώδικας C που πρέπει να κάνετε #include στο πρόγραμμά σας προκειμένου να διαβάζετε γράφους από αρχεία.
  • testgrf.c: Μικρό πρόγραμμα που δείχνει πως να χρησιμοποιήσετε το graphfile.c
  • g1 και g2: Αρχεία δύο απλών γράφων