ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞAΜΗΝΟ 2000 / WINTER TERM 2000

4-34 - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών / Computer Architecture

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Ασκήσεις για το Εργαστήριο #3 (60Κ gzipped postscript). Ημερομηνία παράδοσης/εξέτασης:
  Την Τρίτη πριν τις εξετάσεις του μαθήματος (όποτε αυτές είναι), 09:00 - 11:00.
  Για το εργαστήριο αυτό θα χρειαστείτε:
 • Ασκήσεις για το Εργαστήριο #2 (58Κ gzipped postscript). Ημερομηνία παράδοσης/εξέτασης:
  Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2000, 09:00 - 11:00 ή
  Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2000, 09:00 - 11:00 ή
  Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2001, 09:00 - 11:00
  (παρατάσεις για όσους τις χρειάζονται)
 • Ασκήσεις για το Εργαστήριο #1 (53Κ gzipped postscript). Ημερομηνία παράδοσης/εξέτασης: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2000, 09:00 - 11:00
 • Οδηγίες για το εργαστήριο:
  • gramic είναι ο εξομοιωτής του Mic-1 (/usr/local/bin/gramic).
  • mac2hex (/usr/local/bin/mac2hex) είναι ο assembler που μεταφράζει προγράμματα γραμμένα σε γλώσσα μηχανής, σε προγράμματα έτοιμα για φόρτωμα στην κύρια μνήμη του gramic και εκτέλεση. Δείτε τις οδηγίες χρήσης του mac2hex.
  • mal2bin (/usr/local/bin/mal2bin) είναι ο μικρομεταφραστής που μεταφράζει μικροπρογράμματα γραμμένα σε γλώσσα MAL, σε 32-μπιτα μικροπρογράμματα έτοιμα για φόρτωμα στη μνήμη ελέγχου του gramic. Δείτε τις οδηγίες χρήσης του mal2bin.
  • Ένα απλό πρόγραμμα που προσθέτει τους αριθμούς 1 έως 10, παρόμοιο με αυτό που είδαμε στην τάξη. Μεταφράστε το με το mac2hex, φορτώστε το μεταφρασμένο πρόγραμμα στον gramic ("Load Macroprogram") από τη θέση μνήμης 0. Εκτελέστε το και δείτε τα αποτελέσματα στη θέση μνήμης 105.
 • Για όσους δεν τρέχει το gramic: θα πρέπει, πριν το τρέξουν, να δώσουν τις παρακάτω εντολές:

  • Όσοι έχουν sh/bash:
   LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/LessTif/Motif2.0/lib:\
       /usr/openwin/lib:/opt/GBxpm/lib:$LD_LIBRARY_PATH
   export LD_LIBRARY_PATH
  • Όσοι έχουν csh/tcsh:
   setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/local/LessTif/Motif2.0/lib:\
       /usr/openwin/lib:/opt/GBxpm/lib:$LD_LIBRARY_PATH
 • Η καλύτερη μέθοδος είναι να τοποθετηθούν οι παραπάνω εντολές στο .profile σας (ή στο .cshrc αν έχετε csh).

 • Κατόπιν αιτήματός σας, διατίθεντε χωρίς καμία βοήθεια για την εγκατάσταση και λειτουργία τους τα προγράμματα:
  gramic_linux
  mac2hex_linux
  mal2bin_linux
  για όσους διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή (x86) με Linux. Η χρήση των προγραμμάτων θα γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σωστής λειτουργίας. Οποιαδήποτε ζημιά γίνει στον υπολογιστή σας, ουδεμία ευθύνη φέρουν τα προγράμματα αυτά ή εγώ.
  Σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστείτε κάποια πρόσφατη έκδοση των βιβλιοθηκών lesstif και XPM.