Υπολογιστική Νοημοσύνη (MYE035)

Διδάσκων: Αριστείδης Λύκας

e-mail: arly@cs.uoi.gr


Περιεχόμενα

 


Ανακοινώσεις

-        Στην τάξη του μαθήματος στο MSTEAMS έχουν ανακοινωθεί οι εργαστηριακές ασκήσεις.

 

-        Οι διαλέξεις του μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-21 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

Για λόγους ενημέρωσης των φοιτητών έχει δημιουργηθεί στο MSTEAMS η τάξη με όνομα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - 2021-22

και κωδικό σύνδεσης:

geiivo2

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να εγγραφούν στην ανωτέρω τάξη.


Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του αυτού του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές το αντικείμενο της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Computational Intelligence). Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διδασκαλία της τεχνολογίας των τεχνητών νευρωνικών δικτύων (artificial neural networks). Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι συμπληρωματικό ως προς αυτό του μαθήματος «Τεχνητή Νοημοσύνη» (υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου).


Βιβλιογραφία

Διανεμόμενα Συγγράμματα (μέσω του συστήματος Εύδοξος):

Σημειώσεις


Υλη του μαθήματος

Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες:

·       Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη

·       Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα και στο πρόβλημα της μηχανικής μάθησης

·       Το perceptron

·       To Πολυεπίπεδο Perceptron (Multilayer Perceptron) και ο η μέθοδος backpropagation

·       Μάθηση και Γενίκευση

·       Μάθηση χωρίς επίβλεψη

·       Το νευρωνικό δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων βάσης (RBF)

·       To νευρωνικό δίκτυο SOM

·       Επαναληπτικά (recurrent) νευρωνικά δίκτυα, το δίκτυο Hopfield


Εργασίες

Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικές προγραμματιστικές ασκήσεις στις οποίες υλοποιούνται μέθοδοι εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων.


Εξετάσεις & Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από τις εργασίες και κατά 70% από την τελική εξέταση.