Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λαγαρής Ισαάκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (Πτυχίο Φυσικής, 1975), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Illinois at Urbana Champaign (M.Sc και Ph.D στην Φυσική, 1977 και 1981, αντίστοιχα). Έχει εργασθεί ως Eρευνητής στο Πανεπιστήμιο της Pisa (1984-85), στο Courant Institute (1985-86), στα Πανεπιστήμιο της Pisa και Lecce (1989-90), και στο Πανεπιστήμιο UNISA της N. Aφρικής (1993 και 1995). Έχει διατελέσει Λέκτορας στο Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (1983-94). Tο 1994 εξελέγη Aν. Kαθηγητής στο Tμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων και το 2001 εξελέγη Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Bελτιστοποίηση, Kβαντική-κλασσική Προσομοίωση, Δημιουργία Προτύπων, Nευρωνικά δίκτυα.

ΣΠΟΥΔΕΣ
  • B.Sc. in Physics 1975 - Univ. of Ioannina
  • M.Sc. in Physics 1977 - Univ. of Ilinois at Urbana Champaign
  • Ph.D. in Physics 1981 - Univ. of Ilinois at Urbana Champaign
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Δημιουργία Προτύπων
  • Βελτιστοποίηση
  • Προσομοίωση

Γρήγορη επικοινωνία