Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:”Two-Dimensional Time-Division Multiplexing For 3D-SoCs”

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο “Two-Dimensional Time-Division Multiplexing For 3D-SoCs”. Ομιλητής θα είναι ο αν. καθηγητής κ. Χρυσοβαλάντης Καβουσιανός, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι κάθετες διασυνδέσεις μέσω-πυριτίου χρησιμοποιούνται ως διασυνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ των πλακιδίων σε ένα τρισδιάστατο ολοκληρωμένο σύστημα (ή σύστημα σε ολοκληρωμένο). Ωστόσο, η υψηλή τους ταχύτητα δεν είναι εκμεταλλεύσιμη κατά την διάρκεια του ελέγχου ορθής λειτουργίας της στοίβας εξαιτίας εγγενών περιορισμών των αλυσίδων ελέγχου των πυρήνων, οι οποίοι εμποδίζουν τη χρήση υψηλών συχνοτήτων ολίσθησης κατά την διάρκεια φόρτωσης των διανυσμάτων ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι μεγάλες απαιτήσεις τους σε επιφάνεια περιορίζουν τον μέγιστο αριθμό των κάθετων διασυνδέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σχεδίαση, και ακόμη περισσότερο για τον έλεγχο της στοίβας. Έτσι, οι κάθετες διασυνδέσεις τελικά εμποδίζουν την ταχεία ροή των δεδομένων στα επίπεδα της στοίβας και ο χρόνος ελέγχου αυξάνει σημαντικά. Στο σεμινάριο θα παρουσιάσουμε αποδοτικούς μηχανισμούς πρόσβασης ελέγχου οι οποίοι εκμεταλλεύονται την υψηλή ταχύτητα των κάθετων διασυνδέσεων για να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο ελέγχου των ολοκληρωμένων συστημάτων τριών διαστάσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται δύο αρχιτεκτονικές πρόσβασης ελέγχου: α) μία αρχιτεκτονική διαύλου κοινής χρήσης, και β) μία αρχιτεκτονική αλυσιδωτής διασύνδεσης. Και οι δύο αρχιτεκτονικές πρόσβασης δεδομένων ελέγχου βασίζονται σε δισδιάστατη πολυπλεξία των δεδομένων με διαίρεση χρόνου, και με την χρήση πολύ αποτελεσματικών βελτιστοποιήσεων προσφέρουν σημαντική μείωση του χρόνου ελέγχου, του αριθμού των κάθετων διασυνδέσεων και των γραμμών διασύνδεσης υπό την τήρηση ενεργειακών και θερμικών περιορισμών.