Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:”Detecting Algorithmic Bias”, Prof. Carlos Castillo

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/6/2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο “Detecting Algorithmic Bias”. Ομιλητής θα είναι ο κ. Carlos Castillo, Distinguished Research Professor, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Algorithms and decision making based on Big Data have become pervasive in all aspects of our daily (offline and online) lives. Social media, e-commerce, professional, political, educational, and dating sites, to mention just a few, shape our possibilities as individuals, consumers, employees, voters, students, and lovers. In this process, vast amounts of personal data are collected and used to train machine-learning based systems. These systems are used to classify and rank people, and can discriminate us on grounds such as gender, age, or ethnicity, even without intention, and even if legally protected attributes, such as race, are not explicit in the data. Algorithmic bias exists even when there is no discrimination intention in the developer of the algorithm. Sometimes it may be inherent to the data sources used (software making decisions based on data can reflect, or even amplify, the results of historical discrimination), but even when the sensitive attributes have been suppressed from the input, a well trained machine learning algorithm may still discriminate on the basis of such sensitive attributes because of correlations existing in the data.

Gallery