Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπολογιστική Γεωμετρία

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Α4

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Α - Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΟΧΙ

Περιεχόμενο:

Τομή Ευθυγράμμων Τμημάτων, ο αλγόριθμος των Bentley και Ottmann. Κυρτό Περίβλημα στις 2 διαστάσεις, ο αλγόριθμος των Kirkpatrick και Seidel. Κυρτό Περίβλημα στις 3 διαστάσεις, τυχαιοκρατική αυξητική κατασκευή. Τριγωνοποίηση Delaunay στις 2 διαστάσεις, τυχαιοκρατική αυξητική κατασκευή, διάγραμμα Voronoi. Διατάξεις ευθειών γραμμών. Δυϊκότητα. Αναζήτηση ως προς Ορθογώνια Περιοχή, kd-δέντρα, δέντρα περιοχής. Κλασματική Επαλληλία (Fractional Cascading). Εντοπισμός Σημείου. Ορατότητα και Επόπτευση. Χωρισμός σε Τετράεδρα. Δέντρα διαστημάτων, δέντρα αναζήτησης με προτεραιότητα, δέντρα τμημάτων. Άλλα θέματα (π.χ., Παραμετρική Αναζήτηση).

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Θ6 Υπολογιστική Γεωμετρία