Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Υ6

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Υ - Συστήματα Υλικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΟΧΙ

Περιεχόμενο:

Το μάθημα πραγματεύεται προηγμένες αρχιτεκτονικές δικτύωσης που έχουν προταθεί με σκοπό να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου. Αρχικά αναλύονται οι βασικές αρχές λειτουργίας της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου. Κατόπιν περιγράφεται ένα σύνολο από αρχιτεκτονικές που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς στο Διαδίκτυο και ξεκινούν από τεχνικές για την ποιότητα των υπηρεσιών όπως οι IntServ και DiffServ μέχρι τα Virtual Private Networks (VPNs) και τα overlay networks. Τέλος, εξετάζονται οι πλέον εξελιγμένες αρχιτεκτονικές και σχεδιαστικές προσεγγίσεις όπως οι Software Defined Networking (SDN), Νetwork Function Virtualization (NFV) και Νetwork Slicing. Συνοπτικά, στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται:

• Βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου (intra-AS και inter-AS δρομολόγηση, OSPF, BGP) • Integrated Services (IntServ), Differentiated Services (DiffServ) • Multi Protocol Label Switching (MPLS) • Virtual Private Networks (VPNs), MPLS-VPN, • Overlay Networks, Content Distribution Networks (CDNs), • Software Defined Networking (SDN) • Network function virtualization (NFV) • Network Slicing

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: