Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προγραμματισμός Δικτύων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ026

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Τα πρωτόκολλα TCP/IP: Αρχιτεκτονική και διασύνδεση, διευθύνσεις, δρομολόγηση, πρωτόκολλα λειτουργίας των γεφυρών, μοντέλα client-server, sockets, προγραμματισμός στα δίκτυα, συστήματα διαχείρισης δικτύων.

Παρατηρήσεις: