Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Πληροφορίας

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Α7

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Α - Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=3284

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Βασικές έννοιες της ασφάλειας συστημάτων, κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατακερματισμού, συμμετρική κρυπτογράφηση (σημειωματάριο μιας χρήσης, κρυπτοσυστήματα ροής, κρυπτοσυστήματα πακέτου), κρυπτανάλυση, διαμοίραση μυστικών, κώδικες γνησιότητας, κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού, ψηφιακές υπογραφές, ελλειπτικές καμπύλες και διγραμμικές απεικονίσεις, επιθέσεις υπερχείλισης, ασφάλεια φυλλομετρητή, βιομετρικά στοιχεία, ηλεκτρονικά χρήματα, ιοί, ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: