Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατανεμημένα Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ017

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Σχεδιασμός και υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων. Μοντέλα αρχιτεκτονικής. Συγχρονισμός, ονομασία, συνέπεια αντιγράφων, ανοχή σφαλμάτων και ανάκαμψη, δικτύωση και επικοινωνία, ασφάλεια. Θέματα λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων και γλωσσών προγραμματισμού.

Παρατηρήσεις:

    No team found.