Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ015

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,2,0

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1822

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Μέτρο πληροφορίας, εντροπία, συνδετική εντροπία, υπό συνθήκη εντροπία, αμοιβαία πληροφορία, επεκτάσεις πηγής πληροφορίας, πηγή πληροφορίας με μνήμη, αλυσίδες Markov, αναλογική πηγή πληροφορίας. Δίαυλος πληροφορίας, χωρητικότητα διαύλου πληροφορίας, τεχνικές υπολογισμού της χωρητικότητας διαύλου. Κωδικοποίηση σε αθόρυβο περιβάλλον, θεώρημα Kraft, πρώτο θεώρημα Shannon, κώδικας Shannon, κώδικας Shannon-Fano, κώδικας Huffmann. Κωδικοποίηση σε περιβάλλον θορύβου, φράγμα Fano, δεύτερο θεώρημα Shannon, αποκάλυψη και διόρθωση σφαλμάτων, κώδικας Hamming. Αλγεβρική κωδικοποίηση, ομάδες, πεδία, δακτύλιοι, διανυσματικοί χώροι, modulo-ρ αριθμητική, modulo-k(x) άλγεβρα, κώδικες ομάδας (Hamming, Hadamard, Golay), κυκλικοί κώδικες (Hamming, Golay, BCH), συνελικτικοί κώδικες.

Παρατηρήσεις: