Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διπλωματική Εργασία

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ1000

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Εξάμηνο σπουδών: 10ο

Διδακτικές Μονάδες:

Μονάδες ECTS: 30

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) αποτελεί σημαντικό τμήμα και επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΤΜΗΥΠ. Κατά την εκπόνηση της ΔΕ οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να συνθέσουν τις γνώσεις τους, να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τους, να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχθηκαν κατά τη φοίτησή τους, να επιλύουν προβλήματα συνδυάζοντας υπάρχουσες λύσεις σε υποπροβλήματα και να χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθόδους αιχμής σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και την τεχνολογία. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν ατομικές πρωτοβουλίες, να μπορούν να μεταδώσουν τις σκέψεις και τα αποτελέσματά τους γραπτά και προφορικά  να λειτουργήσουν ως μέλη ομάδας και να έρθουν σε επαφή με την ερευνητική διαδικασία.

Παρατηρήσεις: