Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδακτική της Πληροφορικής

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ050

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: =>6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1916

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Στο μάθημα μελετώνται:

  • Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο και γνωστικό εργαλείο.
  • Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Η Πληροφορική στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Βασικοί άξονες διδασκαλίας, Νέα Προγράμματα Σπουδών, Κύκλοι σπουδών)
  • Διδακτική και διδασκαλία της Πληροφορικής: εννοιολογικό πλαίσιο.
  • Θεωρίες μάθησης, διδακτικά μοντέλα, διδακτικές τεχνικές (Διδακτικός μετασχηματισμός εννοιών της Πληροφορικής, Νοητικά μοντέλα και αναπαραστάσεις της Πληροφορικής)
  • Σχεδιασμός διδασκαλίας, εκπαιδευτικά σενάρια, διδακτικές παρεμβάσεις και μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Διδασκαλία προγραμματισμού (Διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών, τύποι γνώσεων στον προγραμματισμό, Σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα για εισαγωγικό προγραμματισμό και υπολογιστική σκέψη).
  • Αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων και περιβαλλόντων με πλακίδια (block based). Παιχνίδι ρόλων & αξιοποίηση αναλογιών στη διδακτική εννοιών Πληροφορικής. Μάθηση βασισμένη στο Παιχνίδι (computer games). Εκπαιδευτική Ρομποτική – χρήση Arduino, MicroΒit. Ψηφιακή Αφήγηση.
  • Διδασκαλία λογισμικών γενικής χρήσης και λογισμικών για την εκπαίδευση.
  • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση.

Παρατηρήσεις: