Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αξιόπιστα Ολοκληρωμένα Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Υ2

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Υ - Συστήματα Υλικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~tsiatouhas/Y2-RIS.htm

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Με τη συνεχή κλιμάκωση των διαστάσεων των τρανζίστορ, η πολυπλοκότητα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αυξήθηκε δραματικά καθώς δισεκατομμύρια τρανζίστορ ολοκληρώνονται σε ένα chip (βλ. το παράδειγμα των συστημάτων σε ένα ολοκληρωμένο – SoCs). Με στόχο να εγγυηθούμε την υψηλή ποιότητα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων μετά την κατασκευή, αυτά θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και πλήρως δοκιμασμένα. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του ωφέλιμου χρόνου λειτουργίας τους στο πεδίο της εφαρμογής, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία τους. Συνεπώς, οι τεχνικές σχεδίασης για την αξιοπιστία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλης διαδικασίας σχεδίασης και κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων. Το μάθημα καλύπτει τα πεδία της δοκιμής (testing), της σχεδίασης για δοκιμή και της σχεδίασης για αξιοπιστία (reliability) των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων. Θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν: την αναγκαιότητα της δοκιμής, τα ελαττώματα και τα μοντέλα σφαλμάτων, τους μηχανισμούς φθοράς και γήρανσης, τις PVT διακυμάνσεις, τις διαδικασίες δοκιμής, τις προηγμένες τεχνικές σχεδίασης για δοκιμή και αξιοπιστία, τα αυτο-ϊασόμενα συστήματα.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: