Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022
Ενημερωμένο 11-3-2022

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαλέξεων των προπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.  Η διδασκαλία των μαθημάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και θα διεξάγεται με φυσική παρουσία. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά της διασποράς του Covid-19, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η ενημέρωση αφορά την προσθήκη εργαστηρίου στα μαθήματα

  • ΜΥΕ023 Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός
  • ΜΥΥ603 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

& την προσθήκη του μαθήματος ΜΥΕ 010 Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Blog Attachment