Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2022

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι διπλωματούχοι/πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθετε στο χώρο υποδοχής, μπροστά από την Αίθουσα Τελετών,  από 09.45 έως 10.30 για να υπογράψετε τα σχετικά έγγραφα. Στη συνέχεια, από τις 10:30 έως 11:00 θα μεταβείτε στην Τηβεννοθήκη, κάτω από την Αίθουσα Τελετών, για να παραλάβετε την τήβεννο για την τελετή της ορκωμοσίας.

Προσοχή: Η προσέλευση τόσο των αποφοίτων, όσο και των συνοδών θα γίνει σύμφωνα με τα απαραίτητα μέτρα λόγω της πανδημίας. Επίσης, όλοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο για να ελεγχθεί η ταυτοπροσωπία. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.