Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κανονισμός ορθών πρακτικών για φοιτητές προς αποφυγή/περιορισμό της νόσου COVID-19

Ο κανονισμός ορθών πρακτικών υιοθετήθηκε από την επιτροπή COVID-19 του Π.Ι. και αφορά τους φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους, το master τους ή το διδακτορικό τους, και για τους οποίους ο επιβλέπων έκρινε ότι απαιτείται η φυσική τους παρουσία στους χώρους του Τμήματος για την ομαλή διεκπεραίωση του έργου τους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω κανονισμό.

Blog Attachment