Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενημέρωση για υποψήφιους φοιτητές που έχουν πληγεί από καταστροφές στην Παλλήνη

Η Υ.Α. αφορά μαθητές της τελευταίας τάξης και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του Δήμου Παλλήνης, που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2023.
Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2022- 2023 καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια της ανωτέρω περιοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω αρχεία.

Blog Attachment