Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δήλωση και διανομή συγγραμμάτων Εαρινό Εξάμηνο 2022-23_Νέα ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Οι παρακάτω είναι οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες για τη δήλωση και διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023.

  • Δήλωση συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023
  • Διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο http://eudoxus.gr/.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.