Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποτελέσματα Εκλογών Εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της κοσμητείας

Αποτελέσματα Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Τακτικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Σπυρίδων Μελισσόβας, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Αναπληρωματικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας  ο κ. Κωνσταντίνος Προύσκας, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Αποτελέσματα Εκπροσώπων Ε.ΤΕ.Π

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Τακτικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Λεωνίδας Κανδύλης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Αναπληρωματικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Σπυρίδων Κλεφτάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Δείτε τις συνημμένες ανακοινώσεις.