Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το 2019

Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία, για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή των φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, για το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 18 Ιουλίου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος.