Ανάκτηση Πληροφορίας: Παρουσιάσεις

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

Jan 12 Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. OSDI 2004

Hadoop

Φώτης Σιταράς & Σταυρίνα Τσουρού
Jan 12 Sreenivas Gollapudi, Aneesh Sharma: An axiomatic approach for result diversification. WWW 2009 Χρήστος Παππάς
Jan 19 Paul Heymann, Georgia Koutrika, Hector Garcia-Molina: Can social bookmarking improve web search? WSDM 2008 Γιώργος Μίσκος
Jan 19 Shenghua Bao, Gui-Rong Xue, Xiaoyuan Wu, Yong Yu, Ben Fei, Zhong Su: Optimizing web search using social annotations. WWW 2008 Άγγελος Λάζος
Jan 19 Zolton Gyongyi, Hector Garcia-Molina, Jan O. Pedersen: Combating Web Spam with TrustRank. VLDB 2004 Σταυρούλα Αλεξίου

Οδηγίες για τις Παρουσιάσεις

Διάρκεια

40 λεπτά

Περιεχόμενο Παρουσίασης

Ερώτηση Ετοιμάστε μια ερώτηση (άσκηση) πάνω στο περιεχόμενο του άρθρου.

Περίληψη Άρθρου

Θα παραδώστε επίσης μια περίληψη του άρθρου. Η περίληψη θα πρέπει να είναι εως 1500 λέξεις. Μπορείτε να τη γράψετε είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Πρέπει να είναι αυτοτελής, δηλαδή να μπορεί κανείς να την καταλάβει χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει στο άρθρο. Για τη περίληψη ακολουθείστε τη δομή της παρουσίασης που αναφέρεται παραπάνω.

Χρήσιμες συνδέσεις