Τμημα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικης Πανεπιστημιου Ιωαννινων

CSE.UOI GRAD-COURSE
Θ2-Θέματα Αλγορίθμων
Αλγόριθμοι για τον πραγματικό κόσμο

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 -- 17

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις][Ημερολόγιο][Χρήσιμο Υλικό]

Γενικές Πληροφορίες

Διδάσκοντες: Λουκάς Γεωργιάδης [ loukas A@T cse^uoi^gr ] -- Σπύρος Κοντογιάννης [ kontog A@T cse^uoi^gr ]
URL Μαθήματος: www.cse.uoi.gr/~kontog/courses/Algs4World/
Ώρες Διαλέξεων: Κάθε Τετάρτη 12:00--15:00
Χώρος Διαλέξεων: Αίθουσα Γ1 (στον τρίτο όροφο του Κτιρίου Πληροφορικής)
Ώρες Επικοινωνίας:

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις][Ημερολόγιο][Χρήσιμο Υλικό]

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η σχεδίαση, ανάλυση και εφαρμογές αλγορίθμων σε περιοχές όπου υπάρχει άμεσο πρακτικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, μελετώνται  αλγόριθμοι και δομές δεδομένων για τα εξής πολύ σημαντικά ερευνητικά ζητήματα:

  1. Διαχείριση συμβολοσειρών
  2. Συμπίεση δεδομένων
  3. Θεωρία πληροφορίας και κώδικες
  4. Υπολογισμοί με δεδομένα πολλών διαστάσεων
  5. Αλγόριθμοι σε γραφήματα και δίκτυα
  6. Γραμμικός προγραμματισμός και συνδυαστική βελτιστοποίηση.

Αξιολόγηση Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = 0.05 x ΣΥΜ + 0.3 x ΜΟΑ + 0.3 x ΠΑΡ + 0.35 x ΒΤΕ }

όπου:

ΒΤΕ =   Βαθμός τελικής εξέτασης.
ΜΟΑ =   Μέσος όρος αναθέσεων για το σπίτι.
ΠΑΡ =   Αξιολόγηση παρουσίασης ερευνητικού θέματος.
ΣΥΜ =   Ενεργή Συμμετοχή στις διαλέξεις.

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις][Ημερολόγιο][Χρήσιμο Υλικό]

Ανακοινώσεις

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις][Ημερολόγιο][Χρήσιμο Υλικό]

Ημερολόγιο Μαθήματος

Διδακτική  Εβδομάδα Ημερομηνίες Διδασκαλίας Ύλη Εβδομάδας Συνοδευτικό Υλικό
Περιοχη Περιορισμενης Προσβασης
Διαφάνειες Διαλέξεων
password protected
Άλλο Υλικό
password protected
15 / 02 / 2016 Εισαγωγή Διαφάνειες 1ης εβδομάδας
[ανάγνωση]
 
22 / 02 / 2016 Τεχνικές Κατακερματισμού Διαφάνειες 2ης εβδομάδας
[1ο σετ][2ο σετ]

1. Αλγόριθμος Rabin-Karp

2. Puzzle

1 / 03 / 2017 Τεχνικές Συμπίεσης Διαφάνειες 3ης εβδομάδας
[ανάγνωση] 
08 / 03 / 2017 Θεωρία Πληροφορίας : Εξαγωγή τυχαιότητας Διαφάνειες 4ης + 5ης εβδομάδας
[ανάγνωση 
1. Mitzenmacher-Upfal: Information, Entropy and Randomness.

2. Bleloch: Introduction to Compression.

15 / 03 / 2017 Θεωρία Πληροφορίας : Συμπίεση και τεχνικές κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης
22 / 03 / 2017 Συντομότερες διαδρομές σε χρονοεξαρτώμενα δίκτυα του πραγματικού κόσμου Διαφάνειες 6ης εβδομάδας
[ανάγνωση] 
1. Άρθρο Orda-Rom για πολυπλοκότητα εκδοχών του TDSP.

2. Άρθρο Foschini-Hershberger-Suri για πολυπλοκότητα TDSP.

3. Άρθρο για ανάλυση TD-Oracle.

4. Άρθρο για πειραματική αξιολόγηση TD-Oracles.

29 / 03 / 2017 Μείωση Διάστασης
-- Αποσύνθεση Ιδιοτιμών-Ιδιοδιανυσμάτων
--
Principal Component Analysis
-- Singular Value Decomposition
-- CUR Decomposition
Διαφάνειες 7ης εβδομάδας
[ανάγνωση] 
* Leskovec, Rajaraman, Ullman: Chapter 11 Dimensionality Reduction [ανάγνωση]
05 / 04 / 2017 Εισαγωγή στο MapReduce

Αλγόριθμοι για Streaming

Διαφάνειες 8ης εβδομάδας
[Streaming]
[MapReduce Basics -- Algorithms
 
26 / 04 / 2017 Συνεκτικότητα Διαφάνειες 9ης εβδομάδας
[ανάγνωση
 
10η 03 / 05 / 2017   Διαφάνειες 10ης εβδομάδας
[ανάγνωση]
 
11η 10 / 05 / 2017   Διαφάνειες 11ης εβδομάδας
[ανάγνωση]
 
12η 17 / 05 / 2017   Διαφάνειες 12ης εβδομάδας
[ανάγνωση]
 
13η 24 / 05 / 2017   Διαφάνειες 13ης εβδομάδας
[ανάγνωση]
 
-- --

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-- Ώρα:

-- Αίθουσα: Γ1 (στον τρίτο όροφο του Κτιρίου Πληροφορικής)
-- Κλειστές Σημειώσεις
-- ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ τυπολόγιο (τρία φύλλα Α4) με το ονοματεπώνυμό σας σε κάθε σελίδα, όπου συμπληρώνετε ό,τι επιθυμείτε.

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις][Ημερολόγιο][Χρήσιμο Υλικό]

Χρήσιμο Υλικό

Σχετικά μαθήματα άλλων πανεπιστημίων :


 

[Γενικές Πληροφορίες][Περιγραφή][Ανακοινώσεις][Ημερολόγιο][Χρήσιμο Υλικό]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία και συντήρηση σελίδας μαθήματος: Σπύρος Κοντογιάννης. Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής: 25/04/2017.