Προπτυχιακό Μάθημα: Αναγνώριση Προτύπων (ΜΥΕ002)

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

(Εαρινό εξάμηνο 2018)

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Δ. Μπλέκας,

E-mail: kblekas[at]cs.uoi.gr Tel : +30-26510-08816


Ώρες διδασκαλίας:    Τρίτη 9-12, Αίθουσα Ι2

Περιγραφή του μαθήματος

Η αναγνώριση προτύπων (pattern recognition) είναι ένα πεδίο έρευνας που μελετά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεθόδων και συστημάτων που αναγνωρίζουν πρότυπα στα δεδομένα και αναλύουν την διαθέσιμη πληροφορία που προέρχεται από κάποιο (φυσικό ή τεχνητό) φαινόμενο. Στόχος της ανάλυσης είναι η επίτευξη της αντίληψης του φαινομένου ώστε να φτάσουμε στην ερμηνεία του και τελικά στην απόκτηση γνώσης.
Το πρόβλημα της αναγνώρισης προτύπων ανάγεται σε προβλήματα ομαδοποίησης (
clustering), ταξινόμησης (classification) και παλινδρόμησης (regression) ενός συνόλου κατάλληλων χαρακτηριστικών, χρησιμοποιώντας τεχνικές μάθησης που βασίζονται στην στατιστική (Μπεϋζιανή ανάλυση), σε τεχνικές βελτιστοποίησης μιας συνάρτησης κόστους και σε νευρωνικά δίκτυα.
Η αναγνώριση προτύπων συμπεριλαμβάνει επιπλέον τομείς όπως η εξαγωγή χαρακτηριστικών (
feature extraction), η εύρεση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών ή επιλογή χαρακτηριστικών (feature selection), και η εκτίμηση σφάλματος.
Σημαντικές τομείς εφαρμογών είναι η υπολογιστική όραση, η ανάλυση/κατάτμηση εικόνας, η αναγνώριση χαρακτήρων, η ανάλυση φωνής, η αναγνώριση προσώπων, η ομαδοποίηση/ταξινόμηση κειμένων από το Διαδίκτυο, η Ρομποτική, η Βιοπληροφορική, κλπ..

Ύλη του μαθήματος

 

 

 

 

 

·         Προχωρημένα Θέματα Αναγνώρισης Προτύπων (Advanced Pattern Recognition)

o    Deep Learning (Convolution Neural Networks - Auto-encoders)

o    Decision trees & Random Forests

o    Bagging, Boosting, Ensemble Classifiers

Συγγράματα

Αναγνώριση Προτύπων. S. Theodoridis, K. Koutroumbas. Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012.

 

Σημειώσεις του βιβλίου (με την άδεια των συγγραφέων)

·        Introduction

·        Nearest Neighbor

·        Linear Classifiers

·        Support Vector Machines

·        Non-linear Classifiers

·        Bayes Classifiers

·        Estimation probability

·        Mixture models

Σημαντικές πηγές του Διαδικτύου