ΜΥΥ401 - Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού


Ακαδ. Έτος 2019-20

Διδάσκων: Χρήστος Νομικός

Ώρες Διαδασκαλίας: Παρασκευή 17:00 - 20:00 (ισχύουν και για την εξ αποστάσεως διδασκαλία)

Αίθουσα: Αμφιθέατρο 1


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  1η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab1.hs) 

  2η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab2.hs) 

  3η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab3.pro) 

  4η σειρά εργαστηριακών ασκήσεων (pdf ) 

  Πρότυπο αρχείο (Lab4.pro) 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

        Διαφάνειες 1ης διάλεξης (pdf)

        Σημειώσεις Haskell  (2η, 3η, 4η, και 5η διάλεξη) (pdf)

        Διαφάνειες 5ης διάλεξης (pdf)

        Σημειώσεις Prolog (6η, 7η, 8η και 12η διάλεξη) (pdf)

        Διαφάνειες 9ης διάλεξης (pdf)

        Διαφάνειες 10ης διάλεξης (pdf)

        Διαφάνειες 11ης διάλεξης (pdf)

        Διαφάνειες 12ης διάλεξης (pdf)


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι ασκήσεις που δίνονται παρακάτω δεν είναι για παράδοση. Οι λύσεις τους θα ανακοινωθούν αργότερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

  1η σειρά ασκήσεων: Σύνταξη Γλωσσών Προγραμματισμού (BNF - Συντακτικά Διαγράμματα) (pdf) Λύσεις (zip)

  2η σειρά ασκήσεων: Haskell (pdfΛύσεις (zip)

  3η σειρά ασκήσεων: Prolog (pdf) Λύσεις (zip)

  4η σειρά ασκήσεων: Διάρκεια Ζωής, Εμβέλεια, Παραστάσεις (pdf) Λύσεις (zip)

  5η σειρά ασκήσεων: Εντολές - Υποπρογράμματα - Πέρασμα Παραμέτρων (pdf) Λύσεις (zip)

 6η σειρά ασκήσεων: Ξεκρέμαστοι Δείκτες - Σκουπίδια (pdf) Λύσεις (zip)


Προτεινόμενα Σύγγραμματα: 


Σύνδεσμοι:

  Haskell interpreter: https://www.haskell.org/hugs/pages/downloading-May2006.htm    

  Prolog interpreter: https://www.gnu.org/software/gprolog/