ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)


Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08800

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08818

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08814

Επίκουρος Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08916

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08914

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08809

Επίκουρος Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08866

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08862

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08870

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08904

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08812

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08804

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08810

Επίκουρος Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08871

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08803

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08806

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08816

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08801

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08802

Επίκουρος Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08815

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08807

Επίκουρος Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08878

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08839

Καθηγήτρια

ΤΗΛ.: +30-26510-08811

Επίκουρος Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08918

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08911

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08853

Καθηγητής

ΤΗΛ.: +30-26510-08805

 

Επισκέπτες Καθηγητές (Διδάσκοντες Βάσει Π.Δ. 407)


 

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!